2016/09/27

Жүжигчдийн насыг арилгахыг IMDB сайтаас шаардлаа

California мужийн захирагч Jerry Brown IMDB сайтаас жүжигчдийн насыг арилгах хүсэлтэнд зөвшөөрсөн гарын үсэг зурсан байна. Тэрээр үзэхдээ энэ нь жүжигчдийн насаар ялгавран үзэх хандлагыг арилгах зорилготой гэнэ.

Screen Actors Guild AFTRA-ийн зүгээс ерөнхийлөгч Gabrielle Carteris хэлж байгаагаар
imdb сайт дээр байрласан насны мэдээллээс болж жүжигчдийн кареер уналтын эсрэг эрчимтэй ажилласаар ирсэн. Захирамж гарсан учраас IMDB сайт ойрын 5 өдөрт уг захирамжинд хариу өгөх ёстой
гэсэн байна.