2016/08/30

Blizzard Entertainment-ийн Warcraft кино алдагдалтай байна

Legendary Pictures кино компани болон Blizzard Entertainment хамтран бүтээсэн Warcraft кино энэ зуны хит байсан хэдий ч орлогын хувьд алдагдалтай ажилласаар байна.

IGN-ийн мэдээллэж байгаагаар хэдийгээр Duncan Jones "Warcraft"-аа 160$ сая ам.долларын өртөгөөр бүтээж нийт boxoffice-оос 430$ илүү сая ам.долларын орлого цуглуулсан хэдий ч кино түгээлт, сурталчилгааны зардалаа нөхөж чадаагүй байгаа гэнэ. Одоогийн байдлаар 15$ сая илүү ам.долларын алдагдалтай байгаа ажээ.