2016/05/09

Box office: 2016.05.09 Captain America: Civil War


1. Captain America: Civil War: Өнгөрөгч 7 хоногт: $181.8 сая, нийт: $181.1 сая
2. The Jungle Book: Өнгөрөгч 7 хоногт: $21.9 сая, нийт: $285 сая
3. Mother's Day: Өнгөрөгч 7 хоногт: $9 сая, нийт: $20.7 сая
4. The Huntsman: Winter's War: Өнгөрөгч 7 хоногт: $3.6 сая, нийт: $40.4 сая
5. Keanu: Өнгөрөгч 7 хоногт: $3.1 сая, нийт: $15.1 сая

6. Barbershop: The Next Cut: Өнгөрөгч 7 хоногт: $2.7 сая, нийт: $48.8 сая
7. Zootopia: Өнгөрөгч 7 хоногт: $2.7 сая, нийт: $327.6 сая
8. The Boss: Өнгөрөгч 7 хоногт: $1.8 сая, нийт: $59.1 сая
9. Ratchet and Clank: Өнгөрөгч 7 хоногт: $1.5 сая, нийт: $7.1 сая
10. Batman v Superman: Dawn of Justice: Өнгөрөгч 7 хоногт: $1 сая, нийт: $327.3 сая

Captain America: Civil War (2016)

Director: Anthony Russo, Joe Russo
Stars: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
imdb: 8.5

Marvel-ийн 2011 оны Captain America: The First Avenger, 2014 оны Captain America: The Winter Soldier кинонуудын үргэлжлэл Captain America: Civil War кино нь  Marvel Cinematic Universe-ийн 13 дахь кино болон гарлаа.
250$ Сая ам.доллараар бүтсэн уг кино одоогийн байдлаар дэлхийн зах зээлээс 678$ сая ам.долларын орлого цуглуулсан амжилттай байна.