2015/05/06

Arnold Schwarzenegger-ийн 17 кино 6 минутанд

Arnold Schwarzenegger-ийн Conan the Barbarian, Pumping Iron, Kindergarten Cop, Terminator 2, Junior гэх мэт 17 киноны өгүүлэмжийг 6 минутанд багтаасан The Late Late Show -ийн шинэ видео гарсан байна. Уг видеонд жүжигчин Arnold Schwarzenegger хамт James Corden