2015/01/29

The Man With the Iron Fists 2 киноны trailer

RZA-ийн 2012 онд 20$ сая ам.доллараар бүтээсэн өрнө, дорно хэв маягийг хослуулсан The Man with the Iron Fists кино дөнгөн данган алдагдлаа нөхсөн. Хэдийгээр алдагдалтай ажилласан гэж хатуухан хэлж болох боловч RZA тус киноны дараагийн ангийг хийхээр зарласан. Дараагийн ангийг The Man with the Iron Fists: Sting of the Scorpion нэртэйгээр гаргана.


Тэгвэл Universal Pictures кино компани болон RZA нар The Man With the Iron Fists 2 кино trailer-аа гаргалаа. Уг киног театрын дэлгэцнээ бус таньд гэрт гаргахаар blu-ray-р худалдаанд гаргах ажээ.