2014/09/08

Box office: 20140908 Guardians of the Galaxy

1. Guardians of the Galaxy: Өнгөрөгч 7 хоногт: $10.2 сая, нийт: $294.6 сая
2. Teenage Mutant Ninja Turtles: Өнгөрөгч 7 хоногт: $6.5 сая, нийт: $174.6 сая
3. If I Say: Өнгөрөгч 7 хоногт: $5.8 сая, нийт: $39.7 сая
4. Let's Be Cops: Өнгөрөгч 7 хоногт: $5.4 сая, нийт: $66.6 сая
5. The November Man: Өнгөрөгч 7 хоногт: $4.2 сая, нийт: $17.9 сая

6. As Above, So Below: Өнгөрөгч 7 хоногт: $3.7 сая, нийт: $15.6 сая
7. When the Game Stands Tall: Өнгөрөгч 7 хоногт: $3.7 сая, нийт: $23.5 сая
8. The Giver: Өнгөрөгч 7 хоногт: $3.6 сая, нийт: $37.8 сая
9. The Hundred-Foot Journey: Өнгөрөгч 7 хоногт: $3.2 сая, нийт: $45.7 сая
10. Lucy: Өнгөрөгч 7 хоногт: $2 сая, нийт: $121.2 сая

Өнгөрөгч 7 хоногийн boxoffice жагсаалтад шинэ кино орж ирсэнгүй. Харин доороос Lucy орж ирсэн байна. Lucy-ийн танилцуулгыг эндээс үзнэ үү.