2014/04/03

Gravity киноны Superman-тэй хэсэг

Өнгөрсөн инээдмийн баяраар (Англи хэлнээс хөрвүүлвэл тэнэгүүдийн баяр) Academy Awards-аас Oscar хүртсэн Alfonso Cuaron-ийн Gravity киноны өөр нэгэн хувилбар бүхий видео гарчээ. Уг хувилбарт нисгэгсийг Superman очиж аварч буй тухай өгүүлэх юм. Гэвч энэ өгүүлэмжээс илүү тухайн хөлөг яагаад сүйрсэн талаар маш сонирхолтой хувилбарыг харуулсан байна.