2014/04/07

Box office: 20140407 Captain America: The Winter Soldier


1. Captain America: The Winter Soldier: Өнгөрөгч 7 хоногт: $96.2 сая, нийт: $96.2 сая
2. Noah: Өнгөрөгч 7 хоногт: $17 сая, нийт: $72.3 сая
3. Divergent: Өнгөрөгч 7 хоногт: $13 сая, нийт: $114 сая
4. God's Not Dead: Өнгөрөгч 7 хоногт: $7.7 сая, нийт: $32.5 сая
5. The Grand Budapest Hotel: Өнгөрөгч 7 хоногт: $6.3 сая, нийт: $33.4 сая

6. Muppets Most Wanted: Өнгөрөгч 7 хоногт: $6.3 сая, нийт: $42.1 сая
7. Mr. Peabody & Sherman: Өнгөрөгч 7 хоногт: $5.3 сая, нийт: $102.2 сая
8. Sabotage: Өнгөрөгч 7 хоногт: $1.9 сая, нийт: $8.8 сая
9. Need for Speed: Өнгөрөгч 7 хоногт: $1.8 сая, нийт: $40.8 сая
10. Non-Stop: Өнгөрөгч 7 хоногт: $1.8 сая, нийт: $88.1 сая

Captain America: The Winter Soldier

Director: Anthony Russo, Joe Russo
Stars: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson
imdb: 8.3

Joe, Anthony Russo нарын найруулан үзэгчдэд хүргэж буй Captain America: The Winter Soldier кино нь 2011 онд Marvel-аас гаргасан Captain America: The First Avenger киноны үргэлжлэл болон гарч байгаа бөгөөд энэ удаад Captain America (Chris Evans) болон Black Widow (Scarlett Johansson) нар The Winter Soldier туршилтаас амьд үлдсэн Bucky Barnes (Sebastian Stan)-тай нүүр тулах болно. Киноны талаар бусад мэдээллийг эндээс үзнэ үү.