2013/03/05

Монгол кино: Box office-г мэдээллэж байна

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас монголын кино театруудаар гарч байгаа монгол кинонуудын ашиг билетийн ашиг орлогын тухай мэдээллийг 7 хоног бүрээр зарлаж байх ажил өрнүүлсэн. Үүний үр дүнд анхны гэж хэлж болохуйц мэдээлэл гарч байна.

Доорх хүснэгтэд кино нээлтээ хийсэн цагаас эхлэн гарч байгаа хугацаанд борлогдсон билетийн орлогын дүнг харуулсан байна.


Киноны нэр
Гарч эхэлсэн огноо
Борлуулсан билетийн орлого
1
Ану хатан
2013.01.18
255.429 сая төгрөг
2
Ерөнхийлөгчийн туслах
2013.01.25
30.340 сая төгрөг
3
Сарны гөлөг
2013.02.18
68.112 сая төгрөг
4
Тавилан 2
2013.02.22
7. 247 сая төгрөг
5
Улаан дөрвөлжин
2013.03.02
2.404 сая төгрөг