2013/03/12

Монгол кино: Box office: 20130310 Дүүлэн нис

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газараас монголын кино зах зээлийг бусдад ил тод болгох зорилгоор кино театрын дэлгэцнээ гарч байгаа монгол кинонуудын boxoffice-ын орлогын мэдээллийг гаргаж байхаар болсон. Энэ удаад хоёр дахь удаагийн мэдээллээ хүргэж байна. 2013 оны 3-р сарын 1-с 3-р сарын 10 хүртлэх хооронд хамгийн их орлого олсон киногаар 3-р сарын 7-нд нээлтээ хийсэн Дүүлэн нис МУСК нийт 47,870,661 төгрөгийн орлоготойгоор тэргүүлсэн байна.

(Хүснэгтийн эрэмбэ гарч эхлэсэн огноогоор)
Киноны нэр
Гарч эхэлсэн огноо
2013.03.01 хүртэлх олсон орлого
2013.03.01-10 ны хооронд олсон орлого
Нийт орлого
1
Ану хатан
2013.01.18
255 429 363
31,651,250
287,080,613 
Ерөнхийлөгчийн туслах
2013.01.25
30 340 729
610,500
30,951,229 
Сарны гөлөг
2013.02.18
68 112 360
42,876,466
110,988,826 
Тавилан 2
2013.02.22
7 247 753
1,796,512
9,044,265 
Улаан дөрвөлжин
2013.03.02
2 404 000
31,534,810
33,938,810 
Дүүлэн нис
2013.03.07

47,870,661
47,870,661