2012/04/05

Chronicle киноны ер бусын хүчийг хэрхэн бүтээсэн бэ?

Ахлах ангийн гурван сурагч санамсаргүй байдлаар ер бусын хүч эзэмших болж. Тэд түүнийгээ удирдаж сурахыг хичээх боловч асар их энэ хүчний хар тал гарч ирсэнээр үргэлжлэх Chronicle кино өнгөрсөн 2-р сард нээлтээ хийсэн бөгөөд дэлхий даяар нийт 116$ сая ам.долларын ашиг олоод байна. 15$ саяаар бүтээгдсэн кино хангалттай ашигтай ажиллаж чадсан байна.

Уг кинонд ер гурван жаалын ер бусын хүч чадлыг мэдээж график дүрслэлийн аргаар шийдэж харуулсан нь ойлгомжтой. Гэхдээ хэрхэн нисэж дүүлэх хүчийг бүтээдгийг видеоноос харвал илүү ойлгомжтой бас сонирхолтой байх болов уу.Chronicle-ын зарим нэг сонирхолтой эффектийг хэрхэн бүтээсэн талаар.